LinuxNasıl Yapılır

Nginx Nedir? Nginx Nasıl Kurulur? [ Centos 8 ]

Bu yazımızda CentOS 8 üzerine Nginx kurulumu anlatılmaktadır. CentOS Red Hat firmasının dağıtımı olan Red Hat Enterprise Linux (RHEL) kaynak kodları üzerine kurulu ve bu dağıtım ile uyumlu bir linux dağıtımıdır. İşletim sisteminin isminin açılımı The Community ENTerprise Operating System biçimindedir.

Nginx (“engine x”, enciniks olarak telaffuz edilir); yüksek eş zamanlı çalışma kabiliyeti, yüksek performans ve düşük hafıza kullanımına odaklanılarak tasarlanmış bir Web sunucusudur. Aynı zamanda ters vekil sunucusu, yük dengeleyici ve HTTP ön belleği olarak da kullanılabilir.

2002 yılında Igor Sysoev tarafından yazılmış olan Nginx Unix, Linux, BSD türevleri, Mac OS X, Solaris, AIX, HP-UX ve Microsoft Windows işletim sistemleri üzerinde çalışabilir. BSD-like lisansı ile yayımlanan Nginx bir özgür ve açık kaynak kodlu bir yazılımdır.  Vikipedi

Nginx Kurulumu

İlk adım sunucumuza ssh üzerinden bağlantı sağlıyoruz:

[~]# ssh [email protected]

Sunucu ana makine ve işletim sistemi hakkında genel bilgiler almak için hostnamectl komutu kullanabiliriz.

[[email protected] ~]# hostnamectl
  Static hostname: centos-sunucum
     Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: 4be6764d31c54***
      Boot ID: e1f597dd0f1d4***
  Virtualization: kvm
 Operating System: CentOS Linux 8 (Core)
    CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:8
      Kernel: Linux 4.18.0-147.5.1.el8_1.x86_64
   Architecture: x86-64

Sunucu işletim sistemimiz CentOS 8 üzerinde güncelleme bekleyen paketler varsa güncelleyelim.

[[email protected] ~]# sudo yum update -y

Sunucu işletim sistemimiz güncel olduğuna göre kurulum adına ilk adımızı atalım.

[[email protected] ~]# sudo yum search nginx
[[email protected] ~]# sudo yum search nginx
CentOS-8 - AppStream  19 MB/s | 6.4 MB   00:00
CentOS-8 - Base    8.2 MB/s | 5.0 MB   00:00
CentOS-8 - Extras   11 kB/s | 2.1 kB   00:00
Son üstveri süre bitiş denetimi: 0:00:01 önce Cts 22 Şub 2020 09:17:52 UTC tarihinde.
=== Ad Tam Olarak Eşleşti: nginx ===
nginx.x86_64 : A high performance web server and reverse proxy server
=== Ad & Özet Eşleşti: nginx ===
nginx-mod-mail.x86_64 : Nginx mail modules
nginx-mod-stream.x86_64 : Nginx stream modules
nginx-mod-http-perl.x86_64 : Nginx HTTP perl module
nginx-mod-http-xslt-filter.x86_64 : Nginx XSLT module
nginx-mod-http-image-filter.x86_64 : Nginx HTTP image filter module
nginx-filesystem.noarch : The basic directory layout for the Nginx server
pcp-pmda-nginx.x86_64 : Performance Co-Pilot (PCP) metrics for the Nginx Webserver
nginx-all-modules.noarch : A meta package that installs all available Nginx modules

Yukarıda da görüldüğü üzere nginx ve tüm desteklenen modulleri açıklamaları ile görmekteyiz.

CentOS üzerine nginx kurma komutu:

[[email protected] ~]# sudo yum install nginx -y

Nngix servisi sunucumuza yüklemiş olduğumuza göre şimdi başlatabiliriz:

[[email protected] ~]# sudo systemctl start nginx

Güvenlik duvarı için aşağıdaki komutları sıra ile uygulayalım. Hata alırsanız Firewall kurulumunu yapmanız gerekebilir.

[[email protected] ~]# sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http
success
[[email protected] ~]# sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
success
[[email protected] ~]# sudo firewall-cmd --reload
success

 

Sunucumuz üzerinde kurulu olan Nginx ve yüklü paketleri hakkında detaylı bilgi almak için:

[[email protected] ~]# sudo yum info nginx
Son üstveri süre bitiş denetimi: 0:48:59 önce Cts 22 Şub 2020 09:22:02 UTC tarihinde.
Yüklü Paketler
Ad      : nginx
Dönem    : 1
Sürüm    : 1.14.1
Sürüm    : 9.module_el8.0.0+184+e34fea82
Mimari    : x86_64
Boyut    : 1.7 M
Kaynak    : nginx-1.14.1-9.module_el8.0.0+184+e34fea82.src.rpm
Depo     : @System
Şu depodan  : AppStream
Özet     : A high performance web server and reverse proxy server
URL     : http://nginx.org/
Lisans    : BSD
Açıklama   : Nginx is a web server and a reverse proxy server for HTTP, SMTP, POP3 and
       : IMAP protocols, with a strong focus on high concurrency, performance and low
       : memory usage.

 

Tarayıcınızdan http://sunucu-ip-adresi/  ziyaret ediniz.

[[email protected] ~]# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
  link/ether de:58:7d:14:01:fb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet <span style="color: #00ff00;"><strong>46.101.213.124</strong></span>/18 brd 46.101.255.255 scope global noprefixroute eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet 10.19.0.5/16 brd 10.19.255.255 scope global noprefixroute eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 fe80::dc58:7dff:fe14:1fb/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever

Aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşıyorsanız Nginx kurulumu başarılı şekilde yapılmıştır.

 

nginx-centos-kurulumu-sonrasi

 

Bonus: Nginx ve dosyalarını sunucudan kaldırmak

Nginx kurulumunu sunucudan kaldırmak için:

[[email protected] ~]# sudo yum remove nginx -y

Varsayılan Nginx ayar dosyaları /etc/nginx/ ve nginx log dosyaları /var/log/nginx/ konumlarında yer alırlar. Aşağıdaki komutlarla nginx ayar dosyalarını ve nginx log dosyalarını sunucudan kaldırabilirsiniz.

[[email protected] ~]# sudo rm -R /etc/nginx
[[email protected] ~]# sudo rm -R /var/log/nginx

 

Buradaki tüm işlemler Digital Ocean CentOS Droplet (centos-s-1vcpu-1gb-fra1-01) üzerine denenmiştir. Sonrasında sunucu imha edilmiştir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu